ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิติศักดิ์ นิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2013
ปรับปรุง 06/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 180725
Page Views 267563
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกมลวรรณ วิศิษฎ์รุ่งเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนัส ปัญญาฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่
ครู คศ.3

นางสุรีย์พร บูรพา
ครู คศ.2

นางสาวกรุณา นัคราจารย์
ครู คศ.2

นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์