ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิติศักดิ์ นิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2013
ปรับปรุง 06/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 180743
Page Views 267590
คณะผู้บริหาร

นายกิติศักดิ์ นิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเนติรัตน์ พงษ์เขตกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนุกูล ศิริบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายณรงค์ อินทร์นา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายมนัส ปัญญาฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุดาพร ยอดดำเนิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล