ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับโล่และเกียรติบัตร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  นำโดยนายการุณ  หุ่นธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  เข้ารับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่นศรีนครินทร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จังหวัดกาญจนาบุรี  วันที่  20-26  ธันวาคม  2556  
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2557,13:59   อ่าน 1092 ครั้ง