ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
วันที่ 10  พฤศจิกายน 2556  คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  เข้าถวายอภิสัมมานสักการะ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมห่สังฆปรินายก  ที่ตำหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2556,20:30   อ่าน 983 ครั้ง