ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

จังหวัดอุทัยฯ  ถิ่นไทยเมืองทอง

ปีสามเก้า  ชาวประชา  ต่างแซ่ซ้อง  

เฉลิมฉลอง  ธ  ครองราชย์  ห้าสิบปี

น้ำพระทัยองค์ภูมิพล  มหาราชันย์  

พระราชทาน  มงคลนามชื่อนี้

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  

คู่บารมีพระภูวดีล้นเกล้าชาวไทย

ธงเหลืองทอง  น้ำเงินผ่อง  ส่องแสงงามตา

เด่นนภา  วาววับ  ประดับใจ

ราชพฤกษ์หยั่งรากลึก  กลางดวงหทัย

แด่ศิษย์ก้าวไกลพัฒนาทั่วธานี

รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ

สืบสานงานพระราชดำริ  ชั่วชีวี

ตราสัญลักษณ์  ภปร  แผ่รัศมี

เป็นเกียรติศรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

....................


MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB