ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


        ๑.รัศมีเหนือพระมหาพิชัยมงกุฎและพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
๒.พระปรมาภิไทยย่อ ภปร.  อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ  เป็นสีเหลืองทอง
๓.โบว์สีน้ำเงินตัดขอบเป็นสีเหลืองทอง  มีชื่อเต็มโรงเรียน "กาญจนาภิเษก              วิทยาลัย อุทัยธานี"  ตัวอักษรสีเหลืองทอง  ใต้พระปรมาภิไทยย่อ ภปร.
คติธรรมประจำโรงเรียน
อกตํ  ทุกฺกฏํ  เสยฺโย
ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า
.............
คำขวัญประจำโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม
นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
...........................
สีประจำโรงเรียน
เหลือง  น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์
อักษรย่อไทย/อังกฤษ
กภ.อน. / KUTS