ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นนทยา จูงวงศ์สุข (เต้ย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
อีเมล์ : Bai_pai07@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อบต.หนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 พ.ค. 2559,08:41 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.218.109


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล