ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 8 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุเทพ ชาญสาริกิจ (เก๋)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 33/37 หมู่ที่2 ต.ท่าผา
เบอร์มือถือ : 942282229
อีเมล์ : sari.kit79@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤษฎา สุขาวิญญา (เจี๊ยบ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 64 ม.6 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
เบอร์มือถือ : 0856068287
อีเมล์ : jeab_sukhawinya@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธงชัย วิเลปะนะ (หยอย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 1/3หมู่3 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
เบอร์มือถือ : 0944986763
อีเมล์ : nueng-tongchai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นนทยา จูงวงศ์สุข (เต้ย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 25/7 ม.2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
เบอร์มือถือ : 0813576867
อีเมล์ : Bai_pai07@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เตชิต อินสว่าง (เต)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 340/30 ม.6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ : 0972979655
อีเมล์ : iamtechit@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปิยทัศน์ สนิทชาติ (โบ้)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 120 ม.4 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
เบอร์มือถือ : 0828856560
อีเมล์ : s.piyatad@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธนบดี บ้านสระ (ต้อง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 138 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
เบอร์มือถือ : 0953075476
อีเมล์ : tong.bansra@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อวิรุทธิ์ ดีวัน (ตง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 12 หมู่8 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
เบอร์มือถือ : 0872065432
อีเมล์ : moo_onlove@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม